.:: Stokke ::.

Whiplashgruppen är på väg till en intervju med Dr Trond Stokke Specialist i anestesiologi.

Stokke: - Mitt namn är Trond Stokke jag är anestesiläkare och driver en klinik för smärtbehandling i Oslo.

Sarri: - På vilket sätt behöver patienten undersökas på för att diagnostisera en CCJ-skada?

Stokke: - I den medicinska världen är det så att vi får 80 % av diagnosen genom anamnesen, alltså sjukhistorien, vilka smärtor patienten har.
De nästa 10 % av diagnosen får vi vid en så kallad klinisk undersökning, det vill säga läkaren måste undersöka patienten själv. Och de sista 10 %, dem får vi då genom teknisk undersökning.
Så när vi har fått sjukhistorien och har undersökt patienten, då har vi oftast en misstanke om vad det kan vara och då vill vi gärna göra målinriktad undersökning av detta.
Har vi en misstanke om skada i övergången mellan huvud och nacke, så använder vi röntgenmetoder och tar röntgenbilder. Om vi tror att det kan vara en instabilitet så använder vi först röntgenteknik och då vill vi gärna göra funktionsröntgenundersökning, det vill säga att vi vrider huvudet till ytterpunkter och se efter om det kan vara en instabilitet.
Om man har misstanke om ligamentskador så kan man t.ex. ta en specialmagnetröntgen av ligamenten.

Fråga: - Vilka olika sorters behandlingsmetoder finns det?

Stokke: - Utgångspunkten är att skador i övergången mellan huvud och nacke inte kan repareras helt. Så då måste behandlingen inriktas på att lindra symptomen och förbättra livskvaliteten.
Man kan försöka med medicin som t.ex. reducerar känsligheten i nervsystemet, till lika att man får svagare symptomer.
Man kan göra radiofrekvensbehandling på de nerver som är känsliga och man kan göra pulserande radiofrekvensbehandling på perifera nerver eller inne i leden för att reducera känsligheten.
Och så är det väldigt nyttigt att lägga upp träningsprogram för att få tillbaka kontrollen av den inre stabiliserande muskulaturen. Och så är det något som är ännu viktigare, det är att patienten måste acceptera att det är en svaghet, till lika att man kan hålla sig konstruktiv till verkligheten och inte överbelasta sig.

http://www.drstokke.no/site/default.aspDetta är del två av intervjun.

Sarri: - Vad mer exakt är radiofrekvensbehandling?

Stokke: - Vanligen så tänker vi på att radiofrekvensbehandling är uppvärmning, alltså bränning av nerver. Man använder en hög frekvens av växelström för att producera ett varmt område inne i kroppen det gör radiologerna t.ex. för att behandla arytmier i hjärtat.
Det kan man göra för att koka bort t.ex. en cancer i levern där det är svårt att skära bort och man har gjort detta sedan början av 1970-talet för att ödelägga smärtgivande nerver.
Den vidare utvecklingen den kom faktiskt för lite mer än 15 år sedan i det att forskare i Nederländerna upptäckte att det inte var värmen som gav den smärtlindrande effekten utan strömmen i sig själv.
Så i dag säger vi att det är de elektriska fälten som verkar så att sensitisering över följsamheten av smärtföljdsystemet reduceras.
Den nyaste tekniken heter alltså pulserade radiofrekvensbehandling den går inte ut på att ödelägga nerver men normalisera nervfunktionen.

Sarri: - Passar radiofrekvensbehandling för alla med nackskador?

Stokke: - Nej, det gör det inte. Radiofrekvensbehandlingen fungerar bäst när det föreligger en sensitisering av nerverna som förstärker och upprätthåller symptomen om det är sensitiseringen som är huvudorsaken till att man har så ont, så är radiofrekvensbehandlingen, tror jag själv, är en av de bästa metoderna vi har.
Men om man har som medför stor instabilitet eller felställningar, så är det många tillfällen där man faktiskt är tvungen att operera, om man vill uppnå en förbättring.
Sarri: - Den behandling som du har, är det samma som Dr Nath gör i Sverige?

Stokke: - I princip ja. Men vad jag vet så använder Dr Nath inte den nyaste utvecklingen, nämligen pulserad radiofrekvensbehandling, så vitt jag vet så gör Dr Nath radiofrekvensbehandling med uppvärmning av nerven.

Sarri: - Du sade här, det har kommit en ny metod pulserad radiofrekvensbehandling. Vad innebär skillnaden i det här nya, med det?

Stokke: - Den pulserade radiofrekvensbehandlingen där går strömmen inte kontinuerligt den har delats upp i korta stötar.
Jag använder korta stötar på 10 millisekunder 2 gången i sekunden, med en spänning på vanligen 40 volt kanske upp till 60 volt, allt eftersom var nålen placeras och strömmen måste gå i några minuter för att få den önskade effekten.
Strömflödet blir gärna som 200 kanske 300 milliampere. Vid den traditionella radiofrekvensbehandlingen som går kontinuerligt och då har man på förhand ställt in en temperatur som man önskar uppnå.
Och den ska stå på i 1 minut på varje ställe. Ett annat sätt är ju att när man värmer upp nerven så är vi tvungna till att spruta en lokal anestesi det behöver vi inte när vi gör pulserad radiofrekvensbehandling.
Detta är del 3 av intervjun.

Sarri: - Vi läste i tidningarna, i norska tidningarna om 2005 där du blev av med din förskrivningsrätt att skriva ut narkotiska preparat, men patienterna ställde upp och backade upp dig.
Hur har det gått med det?

Stokke: - Jag hade väldigt många patienter som inte fick smärtstillande mediciner av de flesta läkarna så jag hade då många patienter som jag medicinerade och skrev ut fast medicin till.
Och 2002 fick vi en ny lag i Norge, patienträttslagen som sätter som sätter väldigt stränga krav där läkaren ska dokumentera värderingarna och vad han gör.
Och jag hade inte varit snabb nog att införa det i mina rutiner, så när jag blev kontrollerad av myndigheterna så säger de att det här inte är tillräckligt dokumenterat, dina värderingar och därför är det medicinskt oförsvarligt, du har inte rätten längre att skriva ut vanebildande mediciner så nu tar vi från dig den rätten.
Så det jag måste göra, patienterna protesterade ju men det hjälpte inte, det jag måste göra det var att inrätta mig efter lagstiftningen och införa rutiner med en tillräcklig dokumentation. Och efter några månader fick jag tillbaka rätten att skriva ut recept.
Men idag är det så att jag först och främst ber de ordinarie läkarna skriva ut de mediciner som jag anser att de behöver.

Sarri: - Om jag nu vill komma till dig för en undersökning, hur gör jag då?

Stokke: - Min praktik är helt privat så det är inte nödvändigt att bli hänvisade, få en remiss från någon annan läkare man kan själv ta kontakt med min praktik i Oslo och beställa tid, på telefon eller telefax eller via e-mail. Jag tar emot alla som önskar att bli undersökta.

Sarri: - Då undrar jag, vad kostar en behandling?

Stokke: - Jag tar 2000: - (norska kronor) för en förstagångs konsultation den tar ungefär 1-1½ timme och så får patienten vänta på att få journalen, med allt vad jag har gjort och tänkt och rekommenderat.
Om vi blir eniga om att försöka prova pulserande radiofrekvensbehandling, så kostar den 5000:-.

Mail: post@drstokke.no


Vi tackar Dr Stokke för denna intervju :-)
Allt material är copyrightskyddat av whiplashgruppen enligt upphovsmannalagen och får
varken kopieras eller användas utan tillstånd från whiplashgruppen.

STÄNG